DOKONALÉ ZUŠLECHTĚNÍ KOVŮ.

Postup / Program výroby
MĚĎ

Galvanické poměďování
  • v závěsech v automatu
  • technické a dekorativní
  • kombinace vrstev:
    jen měď, měď-cín
  • s následným pasivováním