Kvalita

Politika společnosti a řízení kvality

Každý zaměstnanec je povinen přispívat k realizaci naší politiky kvality. To především znamená, že činnost všech zaměstnanců musí být zaměřena na kvalitu služeb a výrobků a že je třeba se vyvarovat chyb.

Kontrola kvality: Zásady naší politiky kvality jsou:Kontrola kvality Zásady naší politiky kvality jsou:

 • Úplné a co nejrychlejší splnění požadavků našich zákazníků na naše výrobky a služby při současném zachování ekonomických hledisek.
 • Plnění a zlepšování kvality je pro nás stálým úkolem.
 • Cílem je výroba s nulovým počtem chyb.
 • Dodržování právních předpisů, zejména v oblasti ochrany životního prostředí, a to dokonce nad rámec stanovených minimálních požadavků.
 • Udržování a posilování úspěchu a dobré pověsti naší společnosti.

Stahování: Naše firemní politika ve formátu PDF ke stažení

Aktuálnost politiky kvality se kontroluje v rámci kontroly a hodnocení systému řízení kvality při každoročním přezkumu řízení a v případě potřeby se reviduje.

Konstantní kvalita je zaručena firemním systémem řízení kvality a permanentními kontrolami tloušťky vrstvy, přičemž na vyžádání je k dispozici protokol o zkoušce prvního vzorku nebo certifikát o zkoušce ve výrobním závodě.

Pravidelné monitorování elektrolytu a rozbory odpadních vod v naší vlastní laboratoři neustále zajišťují procesní připravenost.

Příručka řízení kvality definuje politiku kvality vedení společnosti a zdůrazňuje firemní povědomí o kvalitě.

Řízení kvality:

 • Konstantní kvalita je zaručena firemním systémem řízení kvality a permanentními kontrolami tloušťky vrstvy, přičemž na vyžádání je k dispozici protokol o zkoušce prvního vzorku nebo certifikát o zkoušce ve výrobním závodě.
 • Pravidelné monitorování elektrolytu a rozbory odpadních vod v naší vlastní laboratoři neustále zajišťují procesní připravenost.

Doplňkové služby:

Rádi za vás převezmeme.

 • 100% kontroly, např. na povrchové vady nebo poškození
 • Nálepky a štítky
 • Přebalení
 • Jednoduché montážní práce

Certifikace:

Naše společnost je certifikována dle DIN EN ISO 9001:2015.

Certificate
Kliknutím stáhnete