DOKONALÉ ZUŠLECHTĚNÍ KOVŮ.

Postup / Program výroby
CÍN – dekorativní a technický

 

Přímé cínování oceli
  • tloušťky vrstev 3 až 40 µm
  • také s konzervací
  • cínování podle nařízení o pitné vodě

 

Přímé cínování oceli
  • k použití v oblasti techniky
  • měď-cín podle nařízení o pitné vodě