DOKONALÉ ZUŠLECHTĚNÍ KOVŮ.

Řízení jakosti

Provozní Systém rízení jakosti a stálé proverky tlouštky vrstev zajištují setrvalou jakost, na prání vcetne Zprávy o zkoušce prvního vzorku nebo vcetne Vysvedcení o proverce podniku.

 

 

Pravidelné kontroly elektrolytů a rozbory odpadních vod ve vlastní laboratoři zajišťují stálou připravenost k procesu.